Mình hiện tại đang làm Research Scientist ở nhóm Applied Privacy Tech ở Meta (Facebook trước đây). Nhóm mình phát triển các hệ thống bảo vệ sự riêng tư của người dùng cho Meta. I currently work as a Research Scientist in Applied Privacy Tech (APT) team at Meta. We develop and deploy large scale privacy-perserving systems in Meta. Mình hoàn thành chương trình tiến sĩ vào tháng 8, 2021. Mình đã làm việc tại InfoLab , Computer Science Department , Viterbi School of Engineering trường University of Southern California , và được hướng dẫn bởi giáo sư Cyrus Shahabi. Mình cũng làm việc với giáo sư Peter Kuhn tại USC CSI-Cancer trong một số dự án liên quan đến ung thư. Mình tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013. Sau khi tốt nghiệp, mình làm việc vài năm tại phòng Nghiên cứu và Phát triển của VNG Corporation tại Hà Nội. Mình làm nghiên cứu chủ yếu về spatial-temporal data mining, location privacy, marketplaces và các ứng dụng của chúng. Mình thường không dịch từ chuyên ngành sang Tiếng Việt.

Đây là CV và resume của mình nếu cần: CV, Resume, LinkedIn.

Nghiên cứu đã đăng

Reliable Geofence Activation with Sparse and Sporadic Location Measurements, Kien Nguyen, John Krumm, IEEE MDM’22, Paphos, Cyprus, 2022 [link, pdf]

Quantifying Intrinsic Value of Information of Trajectories, Kien Nguyen, John Krumm, Cyrus Shahabi, ACM SIGSPATIAL’21, Beijing, China, 2021 [link, pdf, code]

Spatial Privacy Pricing: The Interplay between Privacy, Utility and Price in Geo-Marketplaces, Kien Nguyen, John Krumm, Cyrus Shahabi, ACM SIGSPATIAL’20, Seattle, WA, 2020 [link, pdf, code]

A secure location-based alert system with tunable privacy-performance trade-off, Gabriel Ghinita, Kien Nguyen, Mihai Maruseac, Cyrus Shahabi, GeoInformatica, 2020 [link, pdf]

A Privacy-Preserving, Accountable and Spam-Resilient Geo-Marketplace, Kien Nguyen, Gabriel Ghinita, Muhammad Naveed, Cyrus Shahabi, ACM SIGSPATIAL’19, Chicago, IL, 2019 [link, pdf, code]

Artificial Intelligence for Improving Access to Sexual Health Necessities for Youth Experiencing Homelessness, Gabriel Ghinita, Kien Nguyen, Mihai Maruseac, Cyrus Shahabi, Tambe, M., & Rice, E. (Eds.), Artificial Intelligence and Social Work, Artificial Intelligence for Social Good, chapter, Cambridge: Cambridge University Press, 2018 [link]

Los Angeles Metro Bus Data Analysis Using GPS Trajectory and Schedule Data (Demo Paper), Kien Nguyen, Jingyun Yang, Yijun Lin, Jianfa Lin, Yao-Yi Chiang, Cyrus Shahabi, ACM SIGSPATIAL’18, Seattle, WA, 2018 [link, pdf]

Differentially Private Publication of Location Entropy, Hien To*, Kien Nguyen*, Cyrus Shahabi, ACM SIGSPATIAL’16, San Francisco, CA, 2016 (* equal contribution) [link, pdf]

Exploiting Direct and Indirect Information for Friend Suggestion in ZingMe, Kien D. Nguyen, Tuan P. Minh, Quang N. Nguyen and Thanh T. Nguyen, NIPS 2013 workshop on Frontiers of Network Analysis: Methods, Models, and Applications, Lake Tahoe, NV, 2013 [link, pdf]

Kinh nghiệm làm việc

Dưới đây là tóm tắt một số công việc mình đã và đang làm. Nếu bạn hứng thú thì cứ hỏi thêm.

Meta Platforms, Inc.

Applied Privacy Technology team, Research Scientist
2021 - nay, Menlo Park, CA

Nhóm mình phát triển các hệ thống bảo vệ sự riêng tư của người dùng cho Meta. (Mình vẫn chưa thực sự rõ lắm là mình được quyền nói gì về những thứ mình đang làm cho công ty hiện tại).

University of Southern California

CSI-Cancer Institute
2018 - 2021

Như cái tên của viện nghiên cứu này và ngành học của mình ám chỉ, mình đóng góp một số kĩ năng công nghệ mình có vào một số dự án nghiên cứu về ung thư. Cụ thể hơn, mình thiết kế và phát triển các hệ thống cho một số thử nghiệm lâm sàng, cả front-end và back-end:

  • SCORE: Đây là hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu từ xa cho người tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Hiện giờ hệ thống này có thể thu thập bảng câu hỏi, ảnh, địa điểm, và tiếng ho. Hệ thống này cũng được thiết kế hướng tới các thử hiện lâm sàng như HIPAA compliance, tách riêng dữ liệu định danh và không định danh, tích hợp với RedCap để thu thập biểu mẫu. Hệ thống này có ứng dụng di động cho iOSAndroid.
  • PrecisionPS (trước đây gọi là ATOM-HP): đây là hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu di chuyển của bệnh nhân ung thư trong phòng khám sử dụng Microsoft Kinect và dữ liệu hoạt động hằng ngày từ các thiết bị đeo cá nhân để đo đạc và đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Ứng dụng trên Android cho phép người tham gia xem và gửi dữ liệu từ Fitbit; đồng thời trả lời bảng câu hỏi hằng ngày.

Integrated Media Systems Center
2017 - 2018

Phân tích dữ liệu xe buýt của Los Angeles Metro. Dữ liệu về đường đi của các xe buýt được phân tích nằm hiểu rõ hơn khả năng vận hành của hệ thống buýt này.

Facebook Inc.

Applied Privacy Technology team, Software Engineer Intern
Hè 2020, Menlo Park, CA (trên giấy tờ là vậy, còn thực ra là làm từ xa vì COVID)

Mình phát triển các giải thuật phục vụ cho định nghĩa với về location privacy của Facebook. Vì làm việc cho công ty nên không nói thêm nhiều được.

Microsoft Corporation

Microsoft Research AI, Research Intern
Hè 2019, Redmond, WA

Phát triển phương pháp mới giúp các ứng dụng di động sử dụng geofences hoạt động chính xác hơn, đặc biệt khi năng lương tiêu thụ là yếu tố quan trọng.

VNG Corporation

R&D Department, Software Engineer 2012 - 2015, Hanoi, Vietnam

Mình chủ yếu làm việc với các hệ thống gợi ý bạn bè, tin tức, nhóm, blog cho người dùng ZingMe.

Kinh nghiệm giảng dạy

Trong hai năm đầu tiên học tiến sĩ tại USC, mình làm trợ giảng cho 2 môn: Introduction to Software Development dành cho sinh viên đại học năm thứ 2, và Machine Learning for Data Informatics dành cho bậc cao học. Ngoài việc giúp mình tiền học, làm trợ giảng còn giúp mình rất rất nhiều trong việc phát triển kĩ năng giao tiếp và tìm hiểu về văn hóa Hoa Kỳ. Nếu bạn là sinh viên quốc tế, đang làm trợ giảng, và thấy giao tiếp tiếng Anh chưa đủ tốt, giống như mình hồi đó, làm trợ giảng là cơ hội tốt để bạn phát triển nhiều thứ.

Kỹ năng công nghệ

Mình học các kỹ năng công nghệ khi mình cần chúng cho những công việc cụ thể. Nên ít nhất là mình có các kỹ năng cho các công việc đã nói bên trên.