• September 2021: I am going on a roadtrip before starting my new job.

  • August 2021: I finished my PhD.

  • March 2021: Our pilot study about safety of using traditional Chinese medicine for COVID-19 patients started with the first participant (More).


Để đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại, nháy vào hình lá cờ ở góc trên bên phải (hoặc nếu đang dùng di động thì chọn danh mục ở góc trên bên trái sẽ thấy hình lá cờ xuất hiện).

© 2021, Kien Nguyen